Přednáškový cyklus v rámci Měsíce pro fakultu

Přednáškový cyklus se koná od 22. do 30. 1. 2024 v Modrém sále na nám. Jana Palacha.

22. ledna

12:00 | doc. Juan A. Sánchez (Ústav románských studií): Smartphone dona Quijota

17:00 | prof. Jan Royt (Ústav pro dějiny umění): Ikonografie hvězdy

23. ledna

12:30 | Sára Valová (studentka českého jazyka a literatury): Dělat vědu skrze dopisy. Představení kritické edice korespondence Antonína Škarky a Dmytra Čyževs’kého (1939–1972)

13:00 | Jan Rus (student dějin umění a českého jazyka a literatury): Fragmenty humanity: Korespondence Antonína Škarky a Dmytra Čyževs’kého v čase hrůz a nejistot (1939–1972)

24. ledna

12:30 | dr. Hana Dufková (Ústav českého jazyka a teorie komunikace: Kdo neumí pravopis, ten je…

13:00 | Petra Poncarová (Katedra sociologie): Menstruace, ženská těla a svět pracovních organizací

13:30 | dr. Radvan Markus (Ústav anglofonních literatur a kultur): Irská středověká literatura a ekologie

17:00 | dr. Bořivoj Marek (Ústav řeckých a latinských studií): Jak to chodilo v římské škole

17:30 | dr. Ondřej Švec (Ústav filosofie a religionistiky): Emoce ve sdíleném prostoru mezi mnou a druhými 

18:00 | dr. Matěj Král (Ústav filosofie a religionistiky): Co je (lidské) dobro a jak (se) ho učit poznávat

29. ledna

15:00 | doc. Richard Biegel (Ústav pro dějiny umění):   Palachovo náměstí jako zrcadlo dějin pražského urbanismu (vycházka, začátek u ohně na nám. J. Palacha)

16:30 | dr. Jaroslava Marešová (Ústav románských studií): Šel rytíř hrdě do světa: jak Španěl Tafur cestoval až do Čech v 15. století        

17:00 | doc. Radek Skarnitzl (Fonetický ústav): Jak naše postoje ovlivňují vnímání řeči a mluvčích 

17:40 | dr. Alena Andrlová Fidlerová (Ústav českého jazyka a teorie komunikace): Je to vůbec česky? Aneb proč je pro nás těžké číst české knihy starší než 200 let

30. ledna       

12:30 | dr. Krešimir Vuković (Ústav řeckých a latinských studií): Young Men and Wild Ideas: Wolves and Right-Wing Ideologies

13:00 | dr. Kateřina Chládková (Ústav českého jazyka a teorie komunikace): Jazyk nemluvňat: jak se z miminek stávají rodilí mluvčí

13:30 | dr. Karolina Válová (Ústav románských studií): Portugalský modernista Fernando Pessoa

14:00 | dr. Radek Buben (Středisko ibero-amerických studií): Nikaragujská rodinná diktatura, aneb Co je doma, to se počítá

15:00 | dr. Zuzana Štefková (Ústav pro dějiny umění): Rituál, performance, trauma